Ks. Zbigniew Krzesiński

mgr; mjr

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 18 lutego 1969

Parafia pochodzenia: Zamość, św. Michała Archanioła

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 7 czerwca 1997

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Kołobrzeg

Pełnione funkcje:

Ordynariat Wojska Polskiego od 22 września 2000 roku

Kapelan Wojskowy