Ks. Miłosław Żur

mgr teologii

Dane biograficzne

Data imienin: 2 lutego

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 6 czerwca 1998

Miejsce święceń: Zamość - Katedra

Dane kontaktowe

tel.: 600 326 189

e-mail: [email protected]

Pełnione funkcje:

Ekonom Diecezjalny

Diecezjalny duszpasterz bankowców i służb celnych

Odpowiedzialny za sprawy ubezpieczeń diecezjalnych w TUW i ubezpieczeń duchownych w ZUS

Zastępca Dyrektora Caritas

Wizytator kurialny