Ks. Michał Efner

mgr

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 24 grudnia 1992

Parafia pochodzenia: Zamość, św. Brata Alberta

Data imienin: 29 września

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 3 czerwca 2017

Miejsce święceń: Zamość - Katedra

Dane kontaktowe

tel.: 84 534 3911

Pełnione funkcje:

rejonowy asystent KSM

rejonowy duszpasterz LSO