Ks. Jarosław Pukaluk

mgr teologii

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 19 czerwca 1963

Parafia pochodzenia: Wiszniów

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 10 grudnia 1988

Miejsce święceń: Lublin

Aktualna nominacja:

Zamość

Urlop od 17 sierpnia 2016