Wyznanie wiary przyszłych kapłanów

| autor:

dk. A. Łakomy i dk. M. Kot
W sobotę 3 czerwca dwóch diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu. Tydzień przed tym wydarzeniem złożyli uroczyste wyznanie wiary.

  Diakon Michał Kot z Parafii pw. NSPJ w Tomaszowie Lubelskim oraz diakon Artur Łakomy z Parafii pw. św. Stanisława w Lubaczowie rozpoczęli bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich. Podczas uroczystych nieszporów sprawowanych w kaplicy seminaryjnej w wigilię Zesłania Ducha Świętego publicznie wyznali wiarę oraz złożyli przysięgę wierności przewidzianą przy obejmowaniu urzędów kościelnych. 

  W uroczystość Zielonych Świąt rozpoczną oni w Łabuniach swoje całotygodniowe rekolekcje, które poprowadzi ks. dr Witold Słotwiński, ojciec duchowny seminarium. Święceń prezbiteratu udzieli pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w zamojskiej katedrze 3 czerwca o godz. 10. Dzień później, w Niedzielę Najświętszej Trójcy neoprezbiterzy będą celebrować w swoich rodzinnych parafiach Msze święte prymicyjne. Prymicje odprawią także w seminarium duchownym we wtorek 6 czerwca. 

  Przygotowanie do święceń kapłańskich trwa zazwyczaj sześć lat i obejmuje studia magisterskie z teologii, a także formację duchową, ludzką i pastoralną w seminarium. Kandydaci kończą swoją edukację uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii  z przygotowaniem pedagogicznym. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od roku 1992 przygotowało do święceń ponad trzystu kapłanów. 

   Wspólnota seminaryjna serdecznie zaprasza wszystkich kapłanów i osoby świeckie na święcenia swoich absolwentów. Podczas sobotniej uroczystości były wychowawca seminarium duchownego ks. dr Michał Maciołek, który przygotowuje się do pracy misyjnej w Ekwadorze, otrzyma z rąk biskupa Mariana Rojka posłanie misyjne. Zbieżność tych dwóch okoliczności czyni sobotnią uroczystość czymś wyjątkowym, a jednocześnie stanowi zaproszenie do modlitwy nie tylko w intencji nowych kapłanów, ale także nowego misjonarza.