Święcenia diakonatu 2023

| autor:

​Święceń diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej udzielił w zamojskiej katedrze, w sobotę (06.05) biskup Mariusz Leszczyński.

W uroczystości wzięli udział najbliżsi i przyjaciele nowych diakonów, wykładowcy i wychowawcy, liczne grono duchowieństwa naszej diecezji oraz bracia seminaryjni.

Święcenia diakonatu przyjęli: dk. Piotr Gorzkowski z parafii Płoskie, dk. Marek Nawój z sanktuarium w Krasnobrodzie, dk. Dariusz Ozimek z parafii Stary Dzików oraz dk. Bartosz Świrgoń z parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.

Pamiętajmy w modlitwie o nowych diakonach, wypraszając dla nich dary Ducha Świętego i potrzebne łaski do ich posługi.

Zobacz więcej