Projekt „Leki dla Ukrainy” – błogosławieństwo dla organizatorów

| autor:

Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej jest jedną ze stron w międzynarodowym projekcie „Leki dla Ukrainy”. Zostało podpisane trójstronne memorandum pomiędzy Europejskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej i Dyrektorem Lwowskiego Szpitala Wojskowego. Mimo, że nazwa jest prosta a cel jasny to sama inicjatywna wymagała podjęcia wielu logistycznych rozwiązań. Celem zaangażowanych w projekt jest zakup i dostawa zamówionych leków z Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutycznego z zapewnieniem przestrzegania odpowiednich warunków, by zachowały jakość, skuteczność i bezpieczeństwo. Leki będą trafiały do pacjentów hospitalizowanych w ukraińskich szpitalach. Projekt otrzymał błogosławieństwo: Ks. Biskupa Mariana Rojka z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, głowy Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II -Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i biskupa pomocniczego Edwarda Kawy. Do udziału w projekcie zgłosiło się kilka organizacji reprezentujących: Wielką Brytanię, Niemcy, Chorwację, Czarnogórę, Francję, Norwegię, Austrię i Polskę. Pierwszy transport wartości 150 000 funtów już dotarł do miejsca przeznaczenia.

 

Dnia 30.06 we Lwowie doszło do ważnego spotkania. Angielsko-polsko-ukraiński zespół spotkał się, w celu organizacji pomocy farmaceutycznej dla Ukrainy. Ustalenia dotyczyły, tego by organizacja funduszy, zakup, pozyskiwanie i transport leków dla ofiar wojny był sprawny, szybki i wysyłany tam gdzie jest niezbędny, by ratować życie i zdrowie ludzkie. 

Dziękujemy za pomoc:

 

CAFOD 

Jonathan Barden MBEDepartament Rozwoju Międzynarodowego Department for International Development, Humanitarian Supply Chain Specialist

EPhEU- European Association of Employed community Pharmacists in Europe

Mark Koziol Przewodniczący Obrony Farmaceutów The chairman of the Pharmacists' Defence

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji - ZZPF

Klaudiusz Gajewski Członek Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Farmacji

TVP 3 Lublin

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Marek Madej

Wojciech Krasnopolski

Marcin Wójcik

Krzysztof Seńko

Христина Курило