​ Rekolekcje wakacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza

| autor:

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogól-nego organizuje Rekolekcje Wakacyjne dla ministrantów. Odbywać się one będą w Diece-zjalnym Domu Rekolekcyjnym w Werchracie.


Rekolekcje odbędą się w dwóch turnusach:

- 1. turnus: od 3 do 9 lipca, dla ministrantów z klas IV – VI szkoły podstawowej

- 2. turnus: od 10 lipca do 16 lipca, dla ministrantów VII i VIII szkoły podstawowej

W programie rekolekcji każdego dnia wspólna Eucharystia i modlitwa, szkoła liturgiczna, spotkania w grupach oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Całkowity koszt rekolekcji to 650 zł za osobę.

 

Zapisy:

1. W związku z ograniczoną ilością miejsc o przyjęciu na turnus decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Zapisy na rekolekcje przebiegają dwuetapowo:

a) Do 18 maja księża proboszczowie lub odpowiedzialni za LSO w parafii telefonicznie zgłaszają uczestników do diecezjalnego duszpasterza LSO ks. Sebastiana Kopra, tel. 574 000 217.

b) Po zarejestrowaniu uczestnika duszpasterz danej parafii dostaje mailowo kartę zgłoszenia. Indywidualne karty uczestników wraz z zadatkiem w wysokości 250 zł do należy dostarczyć do 17 czerwca do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu lub diecezjalnego duszpasterza LSO ks. Sebastiana Kopra - par. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.

Duszpasterstwo LSO
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej