DANE STATYSTYCZNE PARAFII ZA ROK 2021

| autor:

Dane Księża Proboszczowie przekazują Księżom Dziekanom, którzy po zrobieniu szczegółowego zestawienia z całego dekanatu powinni je dostarczyć do 18 stycznia 2022 r. do Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

Formularz dla Księży Proboszczów
dane_parafia.doc

Formularz dla Księży Dziekanów
dane_dekanat.doc