Diecezjalny Dzień Katechetyczny 2021

| autor:

WNiWK
W minioną sobotę (28.08) w katedrze zamojskiej odbył się Diecezjalny Dzień Katechetyczny organizowany przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Zgromadził katechetów duchownych i świeckich z terenu diecezji zamojsko - lubaczowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, a następnie została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup diecezjalny Marian Rojek.

Po Eucharystii wykład inauguracyjny pt. "Mistagogiczny wymiar katechezy – spojrzenie z perspektywy 30 lat nauczania religii w szkole" wygłosił ks. dr hab. Roman Buchta, prof. Uniwersytetu Śląskiego i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej.

Podczas Diecezjalnego Dnia Katechetycznego zostały także podane wytyczne na nowy rok szkolny oraz rozdane Diecezjalne Informatory Katechetyczne.

Zobacz więcej