Wystawa „Per Mariam - Soli Deo”

| autor:

Parafia pw. Św. Jana Pawła II, Fundacja Gaudium et Spes oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego przygotował wystawę poświęconą Wielkiemu Polakowi i Mężowi Stanu Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.


Teksty na planszach zaczerpnięto z nauczania papieża Św. Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Na każdej z plansz znajduje się po kilka fotografii zarówno znanych jak i wcześniej niepublikowanych. Pochodzą one przede wszystkim z bogatego archiwum Instytutu Prymasowskiego.

 

Wystawa pokazuje prymasa jako wielkiego Polaka, męża stanu, pasterza, przyjaciela papieży, człowieka wolnego, niewolnika Matki Bożej, więźnia, obrońcę życia. To są hasła, ale one są po to, byśmy mogli w tych motywach przyswoić sobie, kim był i kim wciąż jest Prymas Tysiąclecia - zwłaszcza teraz, kiedy jest błogosławionym, odsłaniając i poznając to jego wielkie dziedzictwo.

 

Celem wystawy jest przede wszystkim ukazanie człowieka świętego, jego drogi zawierzenia Maryi.

Otwarcie wystawy odbędzie się 12 września na placu przy kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju (ul. Poniatowskiego 42a).

Wystawę będzie można oglądać do 15 października.