Diecezjalny Dzień Młodzieży Zamość 17 września 2021 r.

| autor:

1. Już niebawem będziemy obchodzić święto Św. Stanisława Kostki patrona młodzieży. Z tej racji w piątek 17 września odbędzie się Pielgrzymka Młodzieży do Katedry Zamojskiej oraz V Diecezjalny Dzień Sportu.

2. Organizatorzy: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego; Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży; Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży; Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie.  

3. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce oraz olimpiadzie sportowej kierujemy do: ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, członków KSM, członków Ruchu Światło-Życie, harcerzy oraz innych parafialnych grup młodzieżowych, którzy są uczniami klas III-VIII SP i Szkół Ponadpodstawowych.  

4. Program pielgrzymki

- Pierwszym punktem programu będzie Msza Święta w katedrze Zamojskiej o godz. 9:30, której będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński.

- Następnie uroczystym przemarszem przejdziemy na obiekty OSiR w Zamościu.

- O godz. 11:00 nastąpi otwarcie V Olimpiady Sportowej dla Młodzieży. W programie konkurencje sportowo rekreacyjne: piłka nożna, piłka plażowa, przeciąganie liny, wyciskanie odważnika, bieg sztafetowy, skok w dal z miejsca, rzut lotką, biegi w workach, rzut piłeczką palantową.

- Zakończenie Olimpiady i wręczenie medali oraz statuetek o 15:30.

 

5. Zapisy

- W załączniku znajduje się karta startowa zawierająca minutowy program rozgrywania wszystkich konkurencji. Kartę należy pobrać i w wersji elektronicznej przesłać na adres: [email protected] najpóźniej do 10 września. Oryginał karty należy dostarczyć w dniu pielgrzymki.

- Duszpasterz parafialny jest zobowiązany złożyć listę imienną uczestników na adres: [email protected] do dn. 14 września.

- Zapisów dokonuje duszpasterz danej grupy parafialnej. Ze względów organizacyjnych uczestnicy (chociażby należeli tylko do jednej wspólnoty) startują jako reprezentacja danej parafii. Nie przewiduje się odrębnych reprezentacji jako uczniowie danej szkoły czy członkowie pojedynczej wspólnoty. Oprócz rozgrywek w piłkę nożną w pozostałych konkurencjach dopuszczalne są składy mieszane (tj. damsko-męskie) chyba, że zaznaczono inaczej.

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu w związku z przepisami sanitarnymi.


Ks. Sebastian Koper
Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza

 

Załączniki do pobrania:

- Szczegółowe informacje

- Karta zgłoszeniowa (należy odesłać do 10.09)- Lista imienna uczestników (należy odesłać do 14.09)

- Formularz COVID