Od 20 VI odwołanie dyspensy - dekret bpa Mariana Rojka

| autor:

Od 20 czerwca nie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że z dniem 20 czerwca br., zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały.Zamość, 18 czerwca 2021 r.

L.dz. 390/Gł/21  

 

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego znoszący dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej

 

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, z dniem 20 czerwca 2021 r. znoszę dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną z powodu ograniczeń sanitarnych wynikających z zagrożenia epidemicznego, dla wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i wszystkich przebywających na jej terenie.

Wyrażam wdzięczność osobom, które pomimo ograniczeń i przeszkód starały się w ostatnim czasie w miarę możliwości brać udział w Spotkaniach Eucharystycznych. Tych, którzy już od dłuższego czasu ograniczali swój udział w Eucharystii do formy uczestnictwa duchowego za pośrednictwem mediów, serdecznie zachęcam do odnowienia bezpośredniej relacji z Chrystusem Eucharystycznym i Wspólnotą żywego Kościoła.

Otaczam was modlitwą za przyczyną Matki Odkupiciela i błogosławię.

 

 

       † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks. Michał Maciołek
        Kanclerz