Rekrutacja do seminarium duchownego

| autor:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie ogłasza nabór na pierwszy rok studiów

Rekrutacja do seminarium potrwa do 7 lipca. Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną z rektorem seminarium oraz składają następujące dokumenty: podanie z życiorysem i zdjęciem, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety, zaświadczenie lekarskie oraz kopię świadectwa maturalnego. Formacja seminaryjna trwa sześć lat i polega na intelektualnym, ludzkim, duchowym oraz pastoralnym przygotowaniu do święceń kapłańskich. Seminarzyści są jednocześnie studentami teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, dlatego w ramach rekrutacji do seminarium ubiegają się również o przyjęcie na pierwszy rok studiów dziennych magisterskich z teologii.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej seminarium (wsd.zamojskolubaczowska.pl) oraz na platformie rekrutacyjnej KUL (kandydat.kul.pl). Zainteresowani proszeni są o kontakt  telefoniczny pod nr 81 744 47 84 lub mailowy, pisząc na adres [email protected]