Sześciu nowych kapłanów

| autor:

W sobotę 29 maja w katedrze zamojskiej sześciu diakonów naszej diecezji przyjęło święcenia prezbiteratu

Święceń udzielił bp Marian Rojek podczas uroczystej Mszy świętej. W koncelebrze wzięli udział m.in. formatorzy seminaryjni, profesorowie KUL, pracownicy kurii oraz proboszczowie rodzinnych parafii neoprezbiterów. 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski zwracając się do przyjmujących święcenia podkreślił, że kapłaństwo jest radykalnym byciem dla Boga. Wskazując na Serce Jezusowe jako wzór przeżywania kapłaństwa bp Marian przestrzegał, że wszelka aktywność kapłana i całe jego działanie powinno mieć swój początek w byciu z Chrystusem i dla Chrystusa. Tak rozumiana świętość stanowi receptę na owocność posługiwania, a jednocześnie ochronę przed pokusą naiwnego przyjmowania łatwych i złudnych propozycji, jakie oferuje współczesny świat.

Na zakończenie liturgii ks. Marek Kędzia złożył podziękowania w imieniu nowo wyświęconych. Do chwili otrzymania swych pierwszych nominacji, neoprezbiterzy podejmą się prowadzenia rekolekcji, oaz oraz posług w ramach wakacyjnych zastępst.

Nowo wyświęceni kapłani to: ks. Jakub Bubiłek z parafii Płoskie, ks. Dominik Kapka z parafii Korytków, ks. Marek Kędzia z parafii Skierbieszów, ks. Damian Leleń z parafii katedralnej, ks. Łukasz Łukasiewicz z parafii Bełżec oraz ks. Mateusz Wojda z parafii pw. Krzyża Świętego w Zamościu.