Dwóch nowych diakonów

| autor:

W sobotę 1 maja bp Mariusz Leszczyński wyświęcił na diakonów dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji.

Święcenia diakonatu odbyły się podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w zamojskiej katedrze. W uroczystej koncelebrze wzięli udział wychowawcy seminaryjni oraz księża z rodzinnych parafii kandydatów do święceń. Oprócz wspólnoty seminaryjnej w uroczystości uczestniczyły rodziny seminarzystów. Ze względu na przepisy sanitarne liczba uczestników była ograniczona. Biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej zachęcał wiernych do dawania świadectwa swojej wiary. Przez naśladowanie Chrystusa i zjednoczenie z Nim nasi bliźni mają możliwość ujrzeć oblicze Boga – podkreślał ksiądz biskup.

Diakon Grzegorz Reszczyński z Werbkowic oraz diakon Ireneusz Żyła z Lubaczowa (par. Św. Karola Boromeusza) mogą od dzisiaj odczytywać Ewangelię podczas liturgii, przepowiadać Słowo Boże, udzielać chrztu, błogosławić związki małżeńskie oraz przewodniczyć nabożeństwom. Diakonat jest pierwszym stopniem święceń i stanowi ostatni etap  przygotowania do święceń prezbiteratu