Jubileusz 80-tych urodzin J.E. Ks. Biskupa Prof. Jana Śrutwy

| autor:

W dniu 1 grudnia 2020 r. przypada 80-ta rocznica urodzin Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. Jana Śrutwy – Biskupa Seniora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Jako wspólnota Kościoła diecezjalnego, której Czcigodny Jubilat był pierwszym biskupem, budującym jej zręby w wymiarze duchowym oraz instytucjonalnym i której posługuje nieprzerwanie z wielkim zaangażowaniem i pasterską miłością, pragniemy uroczyście świętować to radosne wydarzenie.

Dziękczynienie Bogu za osobę i posługę Naszego Biskupa Seniora wyrazimy podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze zamojskiej we czwartek, 10 grudnia 2020 r. o godz. 10.30.

Ze względu na stan epidemii zachęcamy przede wszystkim do duchowej łączności modlitewnej. Można to będzie uczynić za pośrednictwem Katolickiego Radia Zamość oraz poprzez przekaz internetowy.

Duchownych oraz świeckich, którzy zechcą przybyć na uroczystości do kościoła katedralnego, prosi się o zachowanie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Wspólnie dziękujmy Bogu za naszego Dostojnego Jubilata i przez przyczynę Matki Odkupiciela – Patronki diecezji upraszajmy dla Niego wszelkie potrzebne dary i łaski.

 

        + Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski