Przypomnienie zasad udzielania komunii św.

| autor:

Zgodnie z komunikatem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego obowiązują następujące zasady udzielania komunii świętej w okresie pandemii:


1. Komunia święta może być udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, jak i stojącym „na rękę”.

2. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii świętej. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać. Winien on zawsze okazać cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii świętej i pamiętać o tym, że nie jest właścicielem Eucharystii, ale jej sługą z ustanowienia Kościoła.

3. Komunii świętej „do ust” i „na rękę” należy udzielać „osobno” tzn.: Jeśli jest tylko jeden szafarz, wówczas najpierw udziela on wiernym Komunii świętej „na rękę”, a później (po zdezynfekowaniu własnych rąk) udziela Komunii świętej „do ust”. Jeśli jest więcej szafarzy, wtedy stosownie do okoliczności, wyznacza się szafarza (y) do jednej albo drugiej formy udzielania Komunii świętej.

4. Przed udzielaniem Komunii, dla zachowania porządku, należy wiernym przypomnieć powyższe zasady.