Uroczystość odpustowa w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

| autor:

Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Marii Magdaleny odbyły się tradycyjnie 22 lipca w biłgorajskim Sanktuarium.

Była to również czwarta rocznica ogłoszenia kościoła parafialnego dekretem bpa Mariana Rojka Sanktuarium Diecezjalnym Św. Marii Magdaleny. Sumie odpustowej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. ks. biskup Edward Kawa.

Zobacz więcej

Sanktuarium św. Marii Magdaleny jest jedynym udokumentowanym miejscem objawień tej Świętej na świecie. W miejscu, gdzie objawiła się św. Maria Magdalena stoi kapliczka, w której znajduje się studnia z cudowną wodą. W sanktuarium znajdują się również relikwie Patronki pozyskane z Mediolanu i ziemia z Magdali.