Komunikat Biskupa Diecezjalnego w sprawie dnia kapłańskiego

| autor:

W związku z trwającą pandemią oraz obowiązującymi ograniczeniami co do organizowania wydarzeń publicznych, tegoroczny Dzień Kapłański w Krasnobrodzie, zaplanowany na 27 czerwca, odbędzie się w ograniczonym wymiarze.

Zapraszam do udziału w nim Księży Dziekanów, Neoprezbiterów oraz Księży mających otrzymać dekrety potwierdzające zmianę placówki duszpasterskiej.

Proszę Kapłanów pełniących funkcję Dekanalnych Ojców Duchownych o zorganizowanie Dnia Kapłańskiego w ramach dekanatów w liturgiczne Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 4 czerwca 2020 r.

Materiały duszpasterskie do wykorzystania podczas tych spotkań kapłańskich, przygotowane przez Diecezjalnego Ojca Duchownego, zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej diecezji.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

+ Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski


Zamość, 27 maja 2020 r.