Święcenia diakonatu w katedrze zamojskiej

| autor:

W sobotę 9 maja bp Mariusz Leszczyński wyświęcił na diakonów pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

W uroczystości wzięli udział: kanclerz kurii diecezjalnej ks. Michał Maciołek, wychowawcy seminaryjni oraz proboszczowie nowych diakonów. Ze względu na przepisy sanitarne, grono świeckich uczestników zostało ograniczone do seminarzystów oraz najbliższych rodzin kandydatów.

Biskup Mariusz w swojej homilii podkreślił wartość wiary, która ma swój wyraz w postawie służby wobec drugiego człowieka. 

     Diakonat, którego istotą jest służba, stanowi pierwszy stopień święceń. Diakon, będąc już osobą duchowną, pomaga prezbiterom podczas liturgii Mszy świętej, odczytuje Ewangelię i wygłasza homilię podczas liturgii, udziela chrztu, błogosławi małżeństwa, przewodniczy nabożeństwom. Będąc zwyczajnym szafarzem komunii świętej, diakon rozdziela Ciało Chrystusa podczas Eucharystii, a także zanosi je chorym. 

Nowo wyświęceni diakoni naszej diecezji to: Jakub Bubiłek, Marek Kędzia, Damian Leleń, Łukasz Łukasiewicz i Mateusz Wojda. Przez najbliższy rok będą oni pełnić posługę diakońską, jednocześnie przygotowując się do święceń prezbiteratu.

Zobacz więcej