Materiały na Tydzień Biblijny

| autor:

W nawiązaniu do nauczania Nadzwyczajnego Synodu Biskupów nt. „Pismo święte w życiu i misji Kościoła” będziemy przeżywać Narodowe Czytanie Pisma Świętego i Tydzień Biblijny (26.04 – 02.05.2020) jako duszpastersko-praktyczne dopełnienie modlitewno-liturgicznej celebracji Słowa Bożego podczas ustanowionej przez papieża Franciszka Niedzieli. Opatrzność tak rozrządziła, że już od kilku tygodni przeżywamy czas epidemii, który jednak dla każdego z wierzących i dla Kościoła w Polsce jako wspólnoty – jak zauważył Ks. Abp Stanisław Gądecki – jest czasem głodu Chleba życia i wyjątkowo żarliwego szukania Go pod postacią Słowa Bożego

W tym roku Tydzień Biblijny rozpocznie się Niedzielą Biblijną 26 kwietnia i potrwa do soboty – 2 maja 2020 r. W nawiązaniu do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II patronat honorowy nad Czwartym Narodowym Czytaniem Pisma świętego objął ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, oraz prezes Rady Ministrów RP, p. Mateusz Morawiecki.

Patronat medialny sprawują TVP, Tv Trwam i Radio Maryja, Wydawnictwo Jedność, Gość Niedzielny, Idziemy oraz Niedziela.  Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego w dn. 26 kwietnia (niedziela biblijna) została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

Materiały na XII Tydzień Biblijny i czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego obejmują m.in.:

– „Przegląd Biblijny” (nr 112), którego treść nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Eucharystia – tajemnica wiary. Duszpasterze, katecheci, moderatorzy stowarzyszeń i ruchów kościelnych otrzymują dobrą pomoc dla osobistego i wspólnotowego wnikania w misterium Eucharystii – sakramentu uobecniającego dla wierzących zbawczą śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – naszego Pana. A są to: 3 katechezy do szkół; Droga światła, Krąg biblijny i 7 konferencji wyjaśniających zapoznane perykopy biblijne ukazujące misterium Eucharystii. Będą one do wykorzystania przez cały rok!

plakat z hasłem Tygodnia Biblijnego: Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36); plakat z hasłem narodowego czytania Pisma św. „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”; pokazują jedność Ewangelii i Eucharystii w ich ponadczasowym pięknie;

- kartki A-4 z siglami Ewangelii wg św. Mateusza w wersji elektronicznej i odpowiednio dobranym fragmentem Księgi Syracha (do wydrukowania potrzebnej ilości na parafii). To mały, ale bodaj najważniejszy element inicjatywy narodowego czytania Pisma świętego – wierni mogą je sobie zabierać z koszyczków w kościele przez kilka miesięcy i modlić się tym tekstem przez cały rok rozważając go w różnych sytuacjach jako osobisty „list” od Pana Boga.

Niech ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus – Chleby żywy, który do nas przychodzi pod postacią Ewangelii i Eucharystii umacnia Łaską i Błogosławieństwem, które przynosi od Ojca jako zwycięski Pan!


ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
członek Papieskiej Komisji Biblijnej

ks. Krystian Malec

Diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Materiały do pobrania:

"Przegląd Biblijny"
Plakaty
Sigla