Konferencje metodyczne dla katechetów oraz wskazówki dotyczące ...

| autor:

Konferencje metodyczne dla katechetów oraz wskazówki dotyczące nauczania zdalnego

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju rejonowe konferencje metodyczne dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych zaplanowane od 23 do 25 kwietnia br. zostają odwołane.

 

Nawiązując do przepisów resortu edukacji dotyczących prowadzenia kształcenia na odległość, pragnę przypomnieć, że zdalna forma nauczania lekcji religii powinna zakładać realizację podstawy programowej. Nauczyciele, uwzględniając realizację podstawy programowej, mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Można zaproponować wyjątkowo kilka lekcji spoza podstawy programowej, jednak warto skupić się przede wszystkim na realizacji zaplanowanych w danym roku treści. Należy pamiętać, że ważne znaczenie dla jakości procesu kształcenia prowadzonego na odległość ma poziom merytoryczny i odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych. Ich ilość nie powinna odbiegać od ilości materiału, który można omówić podczas zajęć prowadzonych w szkole. Zbyt duży zakres przekazywanych treści może przerosnąć możliwości uczniów i skutecznie zniechęcić ich do pracy. Zdalne nauczanie powinno być oparte na dwukierunkowej komunikacji. Nie wystarczy zaproponować obejrzenie filmu czy przeczytanie określonego tekstu. Najwartościowszym elementem nauczania zdalnego są informacje zwrotne ze strony uczniów. Efektywność zajęć będzie lepsza, jeśli postawimy na jakość i atrakcyjność, a nie ilość materiału. Warto, aby zajęcia uwzględniały: materiał teoretyczny z przykładami (jeden lub dwa krótkie materiały, takie jak np.: spotkanie on-line, prezentacja, tekst, odniesienie do miejsca w sieci, nagrana wypowiedź) oraz aktywność dla ucznia, która potwierdzi, że zapoznał się on z materiałem (warto chociażby postawić uczniom pytania do odmawianych treści, np.: w formie kart pracy). Dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności warto zadbać o przygotowanie dodatkowego materiału. Trzeba też mieć wzgląd na uwagi resortu edukacji, że nauczyciele, realizując zadanie kształcenia na odległość, powinni zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnić możliwości psychofizyczne dzieci.

Do Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu trafiają informacje z diecezji, że w niektórych szkołach w tygodniowych planach lekcji nie uwzględnione zostały lekcje religii albo odbywa się tylko jedna lekcja religii tygodniowo, zaś pozostałe przedmioty realizowane są w niezmienionym wymiarze. Jeżeli są szkoły, w których lekcji religii w tygodniowym planie nie uwzględniono, to uprzejmie proszę o zgłaszanie tego do Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, a najlepiej bezpośrednio do mnie – tel. 506095614.

 

W związku z zaostrzeniem zasad profilaktyki sanitarnej oraz ograniczeń dotyczących zgromadzeń, od 16 kwietnia br. aż do odwołania, Wydział Katechetyczny będzie obsługiwał interesantów wyłącznie drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty email od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.

Kontakt telefoniczny: 506095614 Kontakt mailowy: [email protected]

 

Pozdrawiam wszystkich katechetów i życzę dużo światła Ducha Świętego oraz cierpliwości i wytrwałości w zdalnym katechizowaniu.

Ks. dr Piotr Brodziak

Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu