Przypomnienie o ograniczeniu liczby wiernych podczas Triduum do 5 osób

| autor:

Biskup Marian Rojek prosi duszpasterzy i wiernych o stosowanie się podczas Triduum Paschalnego do państwowych zaleceń, które do 19 kwietnia 2020 r. ograniczają liczbę osób w kościołach do 5 osób.

Przypominamy również o udzielonej dyspensie od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszach świętych z dn. 30 marca 2020 r.