Informacja dla księży o paschalikach i barankach wielkanocnych Caritas

| autor:

Każdego roku Caritas naszej Diecezji w porozumieniu z Caritas Polska prowadzi dystrybucję Paschalików i Baranków Wielkanocnych 2020.

W związku z wyjątkowym charakterem tegorocznego Wielkiego Postu i związanymi z tym licznymi pytaniami i wątpliwościami ze strony księży, podajemy następujące informacje:

1. Wyrażamy wdzięczność wobec księży i parafii, które uregulowały należności wobec Caritas Diecezji. Jest to stała praktyka wielu parafii, które w duchu odpowiedzialności rozliczają się zawsze czasowo, co bardzo ułatwia funkcjonowanie Caritas na różnych jej szczeblach. 

2. Zachęcamy, aby dystrybucję Paschalików i Baranków połączyć ze spowiedziami w Wielkim Poście. Biskup Marian Rojek przypomina, że pomimo znacznych ograniczeń w uczestnictwie w celebracjach liturgicznych, nasze kościoły nie mają być zamknięte. Prosimy Księży Proboszczów o umożliwienie wiernym odwiedzin kościoła w tym czasie do prywatnej modlitwy i stworzenie okazji do jałmużny wielkopostnej. 

3. Wzorem innych diecezji proponujemy, aby akcję rozprowadzania Paschalików przedłużyć na cały okres Wielkanocny. Zachęcamy, by uwrażliwić wiernych, że symbolika Paschalików nawiązuje do rzeczy ostatecznych, dlatego można korzystać z niego nie tylko w czasie Świąt Wielkanocnych, ale również nawiedzając cmentarze i modląc się za zmarłych. 

4. Decyzją księdza Ekonoma okres rozliczenia parafii z Caritas Diecezji za tegoroczną edycję akcji rozprowadzania Paschalików i Baranków jest przedłużony do końca Okresu Wielkanocnego. Preferowana formą rozliczenia pozostaje przelew na konto Caritas. Na dzień dzisiejszy nie jest w ogóle brana pod uwagę zwolnienie parafii z opłat za dostarczone Paschaliki i Baranki. Wynika to z tego, że zamówienia w skali kraju zostały złożone dużo wcześniej, a środki uzyskane z tego tytułu są istotną częścią budżetu niezbędnego Caritas do wypełniania statutowych działań - niesienia pomocy potrzebującym. 

ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas Zamość