Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

| autor:

Nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. Rozporządzenie określa zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarza możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Kształcenie na odległość w praktyce – kilka wskazówek dla nauczycieli religii 

  • Nauczyciele, realizując zadanie kształcenia na odległość, powinni zwracać szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci.
  • Nauczyciele, uwzględniając realizację podstawy programowej, mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
  • Nauczyciele, prowadząc naukę na odległość, realizują ją z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik kształcenia na odległość – mogą być to lekcje online (jednak nie jest to jedyne rozwiązanie), wykorzystać można również aplikacje i narzędzia mobilne (Kahoot, Plickers, Wordwall, Prezi, kody QR), a także portale społecznościowe.
  • Nauczyciele powinni monitorować postępy uczniów i dokonywać oceniania bieżącego tych postępów – podczas oceniania należy pamiętać, by było ono kształtujące i wspierające - motywujące do dalszej pracy.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

 

Ks. dr Piotr Brodziak
Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu.

Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość.

Niezależnie od powyższych propozycji, zachęcamy do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.

 

Polecamy specjalne zajęcia:

  • dla dzieci

“Mocni w Duchu” dzieciom: https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc&feature=share

https://www.youtube.com/channel/UCYnCeGhY0fi-_kFPrgkKqxw

https://www.youtube.com/playlist?list=PL795118CC98B363ED

https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Religia

  • dla młodzieży

https://www.youtube.com/watch?v=ap4wRNRy-kk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq

https://www.youtube.com/watch?v=XiYZ0gzLZyA&list=PLVdrvbY9AVQrsM5sp7SwcBWdvBBLFLl16

https://www.youtube.com/channel/UCFM8uu78FeIBksD2QLq44Qw

https://profeto.pl

http://www.katechezadwazero.pl/?fbclid=IwAR3V21S3D9zbgfDVoUJIuHzx6DC84DfldkLDyVMJmjbXFTllrz8hfeMmaCI

https://www.facebook.com/katechezadwazero/

https://www.youtube.com/watch?v=vyYmaSp0U_k

https://www.youtube.com/watch?v=jwsG6AQnNlc

 

Ponadto:

https://kulkat.pl

https://portalkatechetyczny.pl

http://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/

https://www.facebook.com/groups/319427572094323/

https://www.katechizmy.com.pl/autoinstala…/joomla/publikacje

http://katechezanatana.pl

http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=pomoce-lekcyjne

https://katechizmy.com.pl