II Katecheza przez beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego

| autor:

fot. Anna Niderla-Kudach - Katolickie Radio Zamość

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej trwają katechezy połączone ze sprawowaną Mszą św. w intencji dobrego przygotowania do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. 28 lutego odbyła się druga katecheza. Jej temat przybliżył zaproszony gość. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, teolog-moralista z KUL.

Zobacz więcej

Katechezy poświęcone nauczaniu kardynała Wyszyńskiego odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca (od stycznia do maja) w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu. Kolejna 27 marca. Katechezę wygłosi i Mszy św. przewodniczył będzie biskup Stanisław Jamrozek z Przemyśla.