DIECEZJALNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

| autor:

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek zdecydował o zamieszczeniu na stronie internetowej diecezji tekstu dokumentu: Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Zanim dokument zostanie oficjalnie zatwierdzony, Ksiądz Biskup prosi o zapoznanie się z jego treścią duchownych i wiernych świeckich oraz zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących jego merytorycznej zawartości.

Uwagi można przekazywać drogą telefoniczną (84 6279521) lub mailową ([email protected])


ks. Michał Maciołek 
kanclerz kurii diecezjalnej w Zamościu

Pobierz:
wytyczne.pdf