Katechezy Drogi Neokatechumenalnej w Zamościu

| autor:

Parafia MBKP w Zamościu zaprasza na katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które rozpoczną się 27 stycznia 2020.