Objawienie Pańskie - Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

| autor:

informacja nadesłana

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. – Obchodzimy go pod hasłem: „Eucharystia źródłem misji” – napisał w Komunikacie na 6 stycznia br. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Zgodnie z wolą Konferencji Episkopatu Polski ofiary zbierane w kościołach w tę uroczystość zasilą Krajowy Fundusz Misyjny. Z niego utrzymuje Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz udzielana jest pomoc misjonarzom. W tym roku do posłania misyjnego przygotowuje się 11 osób – 8 z nich to kapłani diecezjalni, 2 to siostry zakonne i 1 osoba świecka.

– W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misyjne szlaki, składam serdeczne podziękowanie za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. Niech Chrystus dzięki posłudze misyjnej Kościoła dotrze do serc i umysłów tych wszystkich, którzy Go jeszcze nie znają. Niech Bóg napełnia swym błogosławieństwem i radością wszystkich dobrodziejów misji – napisał bp Jerzy Mazur SVD.

Według danych z 1 października 2019 r. na misjach pracuje 1903 polskich misjonarzy. Kapłani diecezjalni, osoby konsekrowane i wierni świeccy posługują w 98 krajach. Ewangelizują w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, w Oceanii i na zimnej Alasce.

Spada liczba powołań misyjnych, a potrzeby misji wciąż są większe niż możliwości ich zaspokojenia.

„Dziś także bardzo potrzeba misjonarzy, posłusznych wezwaniu Pana: „Idźcie i głoście”, oddanych sprawie misji. Ponad 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niesienie im Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie” – napisał w liście bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.