40-lecie poświęcenia kościoła w Hucisku

| autor:

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Hucisku obchodziła (17.11) jubileusz 40-lecia poświęcenia świątyni.

Do tej uroczystości parafianie przygotowywali się podczas trzydniowych rekolekcji, które poprowadził doktorant KUL, ks. Grzegorz Korgul. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył i wygłosił Słowo Boże kanclerz Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Michał Maciołek.

Na zakończenie ks. Kanclerz dokonał uroczystego poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego, jednocześnie rozpoczynając jego peregrynację we wszystkich tutejszych rodzinach. Poświęcona została również pamiątkowa tablica umieszczona na frontonie kościoła, upamiętniająca budowniczego świątyni parafialnej w Hucisku, ks. kan. Zenona Chęcia.

Zobacz więcej