Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

| autor:

W sobotę 26 października 2019 r. o godz. 10.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu odbędzie się spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z Pasterzem Diecezji biskupem Marianem Rojkiem.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich działających w diecezji (po 2-3 wytypowane osoby) oraz opiekunów duchowych. Spotkanie rozpocznie się modlitwą różańcową w kościele, a następnie będzie kontynuowane w salce pod kościołem.


Porządek spotkania:

10.00 Modlitwa różańcowa w Kościele Matki Bożej Królowej Polski.

10.30 Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze w salce pod kościołem:

- Powitanie uczestników

- Słowo Księdza Biskupa i Księży Opiekunów

- Sprawozdanie z poprzedniej kadencji i udzielenie absolutorium

- Wybór Komisji Skrutacyjnej

- Wybory nowego Zarządu Rady Ruchów i Stowarzyszeń

ok. 12.00 - Modlitwa i błogosławieństwo na zakończenie spotkania


Ks. Julian Brzezicki – Diecezjalny Moderator Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Maria Gmyz – Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich