Akcja Caritas „Rodzina Rodzinie”

| autor:

Spotkania w ramach akcji Caritas Polska "Rodzina rodzinie" odbyły się w Łabuniach i Zamościu.