Diecezjalna Pielgrzymka i III Olimpiada Sportowa LSO

| autor:

Pielgrzymkę rozpoczęła Msza Święta w zamojskiej katedrze o godz 9.30, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił rektor WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Jarosław Przytuła.

Podczas Mszy Świętej udzielone zostało błogosławieństwo nowym ceremoniarzom. Po Mszy Świętej odbył się przemarsz na stadion OSiR i tam rozpoczęła się III Olimpiada  Sportowa Liturgicznej Służby Ołtarza.