Misjonarze w Sejmie

| autor:

W czasie uroczystej gali, która odbyła się 23 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie wręczono dyplomy i nagrody w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „Mój szkolny kolega z misji” Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była misyjnemu nauczaniu św. Jana Pawła II. Wśród gości w Sali Kolumnowej znalazła się Pani Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP oraz JE ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Uroczystość prowadziła Pani Anna Popek, znana z wystąpień telewizyjnych i radiowych. Wśród laureatów znaleźli się liczni przedstawiciele naszej diecezji.

W kategorii charytatywnej I miejsce w grupie szkół podstawowych kl. I-III zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu zaś na II miejscu w tej samej kategorii, ale wśród kl. VII-VIII i gimnazjum uplasowała się Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu. Szkoły te przez wiele miesięcy prowadziły działania, mające na celu zgromadzenie środków finansowych na cele misyjne (w tym roku na rzecz prowadzonego przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi przedszkola w Rezegat koło Armant w Egipcie) i uwrażliwienie uczniów na istotę pracy misjonarzy. W kategorii plastycznej wśród uczniów szkół podstawowych z kl. IV-VI laureatką została Anna Jabłońska z I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu, a w kategorii literackiej w grupie gimnazjalistów zwyciężczynią została Paulina Bubiło ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu. Natomiast Krzysztof Gągoł z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu zajął drugie miejsce w kategorii muzycznej w grupie uczniów z kl. IV-VI. Także drugie miejsce, ale w kategorii dla nauczycieli zajęła Pani Wiesława Śliwińska – Wyłupek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu, która napisała scenariusz lekcji dla klas VII-VIII i gimnazjum. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości polskich dzieci i młodzieży na los ich rówieśników w krajach misyjnych. „Konkurs przybliża kulturę i tradycję ludzi, wśród których żyją i pracują polscy misjonarze, a przede wszystkim ukazuje dzieciom wartości tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na to, gdzie mieszka i jaki ma kolor skóry – podkreśla ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła „Ad Gentes”. – Konkurs uczy także konkretnej solidarności z ludźmi o odmiennych poglądach, kulturze. Ponadto zapoznaje dzieci i młodzież z pracą polskich misjonarzy i misjonarek”.

Zobacz więcej