„Różaniec dla Matki”

| autor:

Znana, tradycyjna modlitwa na różańcu, ale w wyjątkowej intencji i oryginalnej oprawie.

Do poprowadzenia rozważań różańcowych zaproszony został psycholog, ks. dr Jerzy Smoleń z Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, pracownik poradni psychologicznych.

Po nabożeństwie różańcowym chętni mogli przystąpić do Kół Żywego Różańca Rodziców modlących się za swoje dzieci.

Zobacz więcej