Święcenia diakonatu 2019

| autor:

fot. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
W sobotę 4 maja w katedrze zamojskiej biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński udzielił święceń diakonatu alumnom V roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Przed nowo wyświęconymi diakonami intensywny rok przygotowań do święceń kapłańskich. Otoczmy nowych diakonów naszą modlitwą.

Zobacz więcej