KURS DUSZPASTERSKI DLA KSIĘŻY OD 2. DO 11. ROKU kapłaństwa - kwiecień

| autor:

W sobotę 27 kwietnia w salce dziekańskiej odbędzie się ostatnie spotkanie formacyjne dla księży z roczników świeceń 2007-2017


Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od drugiego do szóstego roku kapłaństwa (2012-2017),

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od szóstego do dwunastego roku kapłaństwa (2011-2007). 

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.

Kurs zatytułowany: „Po co księdzu Biblia?"

Kurs poprowadzi ks. dr Wojciech Węgrzyniak - biblista z Krakowa.