Nowy Spis Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

| autor:

Do rąk Czcigodnych Księży (i nie tylko) trafia drugie wydanie Spisu Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który ma służyć budowaniu wspólnoty kapłańskiej poprzez lepsze wzajemne poznawanie się kapłanów (pomogą w tym najbardziej aktualne zdjęcia) oraz zdobywanie informacji dotyczących miejsc posługi prezbiterów w różnych zakątkach Kościoła lokalnego.  

Odświeżony Spis Duchowieństwa, za zgodą i z woli Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka, ma być również jedną z inicjatyw podjętych dla uczczenia 20. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu. Odzwierciedla on zmiany, jakie dokonywały się i ciągle dokonują w życiu Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego i pokazuje, że Kościół ten nie stoi w miejscu, ale wciąż podejmuje aktualne wyzwania, za którymi stoją zawsze konkretne osoby – także osoby naszych prezbiterów.

Dziękuję Księżom za wszelką pomoc w przygotowaniu niniejszej publikacji oraz przekazane uwagi, które ułatwiły korektę tekstu. Wyrażam głębokie przekonanie, że obecny Spis Duchowieństwa będzie dla wszystkich zainteresowanych sprawami Diecezji bardzo przydatną pomocą.

 

 

Ks. Zygmunt Jagiełło

Zamość, 15 marca 2019 r.


Spis duchowieństwa (s. 462) do nabycia w kancelarii kurii diecezjalnej w Zamościu, pok. nr 5, lub kontaktując się pisząc na adres: [email protected]


Przykładowa karta