Jubileusz 25-lecia Franciszkanów w Zamościu - 25 marca 2019.

| autor:

W Uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca 1994 roku miało miejsce historyczne wydarzenie. W tym dniu Franciszkanie powrócili do swego kościoła w Zamościu po przeszło 200 latach nieobecności.

Pierwszej uroczystej Eucharystii przewodniczył pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. J.E. Jan Śrutwa. Wierni, którzy przekraczali progi tego obiektu, z niedowierzaniem przyjmowali prawdę, że obiekt kinowy i teatralny ponownie będzie pełnił swoją pierwotną funkcję sakralną. W dniu 25 marca 2019 roku w Uroczystość Zwiastowania NMP (Odpust parafialny) będziemy w sposób szczególny dziękować Panu Bogu i ludziom za dar odzyskanego kościoła dla kultu Bożego po ponad 200 latach jego świeckiej funkcji. Jubileusz obchodzimy w czasie trwania jedynej w swoim rodzaju rewitalizacji barokowej z XVII w. świątyni. (zdjęcia z archiwum Muzeum Zamojskiego)