Finał IV Konkursu Wiedzy Liturgicznej dla Liturgicznej Służby Ołtarza

| autor:

Króluj nam Chryste!!!


Finał IV Konkursu Wiedzy Liturgicznej dla Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji odbędzie się w sobotę 16 marca o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11.

Prosimy duszpasterzy LSO, aby w dniu konkursu dostarczyli oryginały kart zgłoszeniowych oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (plik do pobrania w załączniku).

 

 

Ks. Sebastian Koper

Diecezjalny Duszpasterz LSO


Do pobrania:

Zgoda rodziców