Dzieło Duchowej Adopcji – 2 marca 2019 r.

| autor:

Dnia 2 marca 2019 r. w klasztorze OO. Paulinów w Warszawie odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla osób, które chcą zostać animatorami duchowej adopcji. Za organizację spotkania odpowiedzialny jest  Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP.

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania znajdują się na stronie internetowej www.duchowaadopcja.pl.

Zapisy zostaną otwarte we wtorek 12 lutego br.

Prosimy o zapisywanie się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.duchowaadopcja.pl

Zapisy przyjmujemy do dnia 28.02.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W odpowiedzi na niepokojące wiadomości o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, podjął inicjatywę rozpowszechnienia informacji o Dziele Duchowej Adopcji, jako jeden z wymiarów ochrony dziecka poczętego znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie – mówi ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – Projekt ten ma nie tylko charakter informacyjny, ale przede wszystkim duszpasterski. Pragniemy, aby w projekcie uczestniczyli wszyscy dotychczasowi koordynatorzy tego dzieła. Zaprosiliśmy do współpracy o. Stanisława Jarosza, Krajowego Moderatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz inne osoby związane z tym dziełem.

Dzięki zaangażowaniu pani Katarzyny Pazdan, autorki książki „Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji” oraz pani Małgorzaty Bartas-Witan, redaktor Polskiego Radia, w drugiej połowie lutego zostanie udostępniona strona internetowa www.duchowaadopcja.pl

Na stronie poza ogólnymi informacjami, będzie można odnaleźć pomoce duszpasterskie, m. in.: instrukcje dla parafii jak przeprowadzić nabożeństwo duchowej adopcji, pomoce dydaktyczne dla katechetów, w tym konspekty do przeprowadzenia lekcji religii, wskazówki dla rodziców jak rozmawiać z dziećmi o duchowej adopcji dziecka poczętego oraz informacje dla wspólnot, w jaki sposób dzieło duchowej adopcji wpleść w program formacyjny.

Poza stroną internetową, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przygotuje również animatorów duchowej adopcji, którzy będą nośnikami informacji o dziele duchowej adopcji dziecka poczętego w parafii, szkole, we wspólnotach religijnych.

Animatorzy Dzieła Duchowej Adopcji, przeszkoleni przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, będą mogli pomóc w parafii przygotować nabożeństwo duchowej adopcji, przeprowadzić lekcję religii w szkole. Będą również odpowiednio przygotowani do rozmów na temat duchowej adopcji z dziećmi oraz krzewienia informacji o tym dziele we wspólnotach religijnych.