Prezentacja najnowszego numeru Niedzieli

| autor:

Zapraszamy do lektury Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, nr 7 na 17.02.2019 roku.

Proponujemy m.in. artykuły:

Edycja ogólnopolska:

− Temat numeru: Seniorzy i juniorzy.

− Manifest wiary.

− Przyjazny dom – Cas Amica,

− Chwila w raju.

− Między złem a dobrem.

Edycja Zamojsko-Lubaczowska:

− Pasterski Głos: O ewangelicznych błogosławieństwach – bp Marian Rojek.

− Wszystko za wszystko.

- Z myślą o niepełnosprawnych.

− ks. prał. Józef Kłos – skromny człowiek, gorliwy kapłan.

− Dzień chorych i Amazonek w diecezji.

Niedziela Młodych:

- Zaangażowana obecność.

- Siła słowa.

 

Poczytaj – Pomyśl i Podziel się z innymi!