Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 11. roku kapłaństwa - marzec

| autor:

2 marca 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach kursu duszpasterskiego. Jest on obowiązkowy dla wszystkich księży od drugiego do jedenastego roku kapłaństwa, czyli wyświęconych w latach 2007-2017.

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od drugiego do szóstego roku kapłaństwa (2012-2017),

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od szóstego do dwunastego roku kapłaństwa (2011-2007). 

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.

Kurs zatytułowany: „Celebrans czy celebryta"  - media społecznościowe w rękach księdza”.

Kurs poprowadzi ks. Mateusz Buczma - rzecznik prasowy Przystanku Jezus, odpowiedzialny za wspólnoty i nową ewangelizację w diecezji opolskiej.