Opłatek szkół noszących imię Jana Pawła II

| autor:

Przedstawiciele szkół noszących imię św. Jana Pawła II z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej spotkali się na wspólnym spotkaniu opłatkowym w Centrum Pastoralnym w Zamościu (16.01.2019).