Dodatkowy egzemplarz świątecznego numeru Tygodnika „Niedziela”

| autor:

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” poprosiła Diecezję Zamojsko-Lubaczowską o rozprowadzenie dodatkowych 200 egzemplarzy numeru świątecznego Tygodnika.

W związku z tym każda parafia otrzyma dodatkowo 1 egzemplarz.

Prosimy Duszpasterzy o włączenie się w tę formę promocji prasy katolickiej.