Msza św. za Ojczyznę - 11 listopada 2018 r.

| autor:

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek zgodnie z prawem liturgicznym wyraża zgodę na sprawowanie Mszy św. z formularza "Msza za ojczyznę" z zachowaniem norm i wskazówek liturgicznych, wyszczególnionych w "Pro memoria"


PRO MEMORIA
dotyczące Mszy za Ojczyznę w dniu 11 listopada 2018 r.

 

 

W roku 2018 Święto Niepodległości wypada w 32. Niedzielę Zwykłą. 

1. Zgodnie z prawem liturgicznym, aby tego dnia sprawować Mszę z formularza „Msza za Ojczyznę lub Miasto”, potrzebne jest polecenie lub zgoda biskupa diecezjalnego (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374).

2. Odnośnie do Mszy za Ojczyznę należy zastosować Kolektę z „Mszy za Ojczyznę lub Miasto” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 145''). 


Pozostałe części formularza należy dobrać zgodnie z istniejącymi możliwościami, które są następujące: 

 

a) Można dostosować teksty tematycznie, a więc dobrać Modlitwę nad Darami i Modlitwę po Komunii np. z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Mszał Rzymski, s. 149’’). W tym przypadku prefacja powinna być dobrana tematycznie, np. „O Jedności Kościoła” (nr 85).

b) Można zachować pozostałe teksty z 32. Niedzieli Zwykłej (Modlitwa nad Darami, antyfony, Modlitwa po Komunii). Wtedy wybiera się prefację na niedziele zwykłe.

 

3. Odnośnie do czytań mszalnych istnieją dwie możliwości: 

a) Dla jedności formularza mszalnego można wybrać czytania tematycznie z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Lekcjonarz Mszalny, t. VII, s. 298nn).

b) Dla zachowania ciągłości czytań niedzielnych, można wziąć czytania z 32. Niedzieli Zwykłej (zob. Ogólne Wprowadzenie do Lekcjonarza Mszalnego, nr 78).

 

4. Odnośnie do koloru szat: 

a) Zgodnie z normami ogólnymi zasadniczo stosuje się kolor dnia (okresu), czyli zielony (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 347).

 

b) W liturgii istnieje możliwość, aby w dni bardziej uroczyste, użyć innego koloru okazałych szat liturgicznych (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 346g). Należy jednak pamiętać, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniła w 2004 r., iż przepis ten „dotyczy właściwie szat wykonanych przed wielu laty” i „dla zachowania dziedzictwa Kościoła” (Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 127). Stąd jeśli zmienia się kolor szat, powinno się pamiętać, że chodzi o okaza-łe szaty o wartości historycznej „koloru złotego lub srebrnego” (tamże).


Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 

Świdnica, dnia 7 listopada 2018 r.