Poświęcenie domu i kaplicy Sióstr Imienia Jezus w Krasnobrodzie

| autor:

W dniu 3 listopada b.r. został poświęcony dom, a w nim też nowa kaplica z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Krasnobrodzie.

Dokonał tego JE Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek.Uroczystość poświęcenia była też okazją podziękowania Bogu za 70 lat posługi Sióstr Imienia Jezus przy krasnobrodzkim Sanktuarium Pani Roztocza. 70 lat temu został erygowany dom zakonny sióstr przez ówczesnego biskupa lubelskiego, a obecnie Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego.