Sól: uroczystości w rocznicę śmierci ks. Zygmunta Pisarskiego

| autor:

W parafii pw. Św. Michała Archanioła w Soli odbyły się (20.10) uroczystości związanej z 75 rocznicą śmierci błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, który pracował w tej parafii w latach 1927-1928. Rozpoczęły się one mszą św., której przewodniczył pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. bp Marian Rojek.