Komunikat Policji

| autor:

W ostatnim czasie, na terenie województwa podkarpackiego miały miejsce kolejne oszustwa, których ofiarami padały osoby w podeszłym wieku. Sprawcy, działając tzw. metodą „na wnuczka”, podawali się za członka rodziny i wyłudzali znaczne sumy pieniędzy.

Sposób działania przestępców polegał na wybraniu z książki telefonicznej numeru konkretnej osoby. Sprawca podczas telefonicznej rozmowy tak ją prowadził, by osoba ta była przekonana, że rozmawia z kimś z rodziny. Podające się za jej wnuka łub innego członka rodziny prosił o pożyczenie pieniędzy Motywował to pilną potrzebą wywiązania się z zobowiązań, okazją korzystnego zakupu lub też mówił, że jest sprawcą wypadku i potrzebuje gotówki, aby pokryć spowodowane szkody. Gdy osoba ta wyraziła zgodę na pożyczkę, oszust dzwoniąc kolejny raz informował, że nie może osobiście zgłosić się po pieniądze i prosi o przelanie ich na jego konto bankowe łub informował, że po odbiór pieniędzy przyśle kogoś ze swoich znajomych. W rzeczywistości pieniądze przekazywane były osobie podstawionej przez przestępców..

Oszuści podszywają się również pod funkcjonariuszy Policji, CBSP lub Straży Miejskiej informując np., że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy aby zapłacić mandat lub popełnił przestępstwo łub wykroczenie. Jednocześnie sugeruje, że sprawę można załatwić polubownie, co jest oczywiście nieprawdą.

Przestępcy podając się za funkcjonariuszy Policji, dzwonki niejednokrotnie do wytypowanych osób, mówiąc, że zagrożone jest ich konto bankowe. Bywa, że po telefonie rzekomego wnuczka informują, że wiedzą o wcześniejszym telefonie i że Policja właśnie prowadzi działania w tej sprawie. Oszuści starają się przekonać taką osobę, że bierze udział w akcji policyjnej. Nakazują wybrać pieniądze z konta i pozostawić w wyznaczonym miejscu lub przekazać wskazanej osobie. Trafiają one ręce przestępców.

Zdarza się również, że oszuści podają się za przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, pracowników zakładu energetycznego, pomocy społecznej, kominiarzy, hydraulików. Sprawcy pod pretekstem przeglądu bądź czyszczenia instalacji domowych, obniżenia rachunków „za prąd" lub świadczenia innych usług wchodzą do mieszkań. Rzekomą usługę oferują bezpłatnie po okazaniu odcinka emerytury renty, wcześniejszych rachunków lub proszą o szklankę wody. Robią wszystko, aby odwrócić uwagę właściciela. W tym czasie drugi sprawca przeszukuje mieszkanie, gdyż oszuści działają zazwyczaj w parch. Kradną pieniądze i biżuterię.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa, podkarpacka Policja apeluje do wszystkich osób o ostrożność oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób kontaktujących się telefonicznie w sprawie przekazywania pieniędzy. Prosimy również o upewnienie się, czy osoba, która podaje się za członka rodziny jest nici w rzeczywistości. Nigdy nie przekazujemy pieniędzy pośrednikom, osobom nieznanym. Przypominamy, że Policja nigdy nie żąda przelewu ani przekazania gotówki.

Przed wpuszczeniem do środka osób podających się za pracowników instytucji, zadzwońmy do jej siedziby, aby potwierdzić ich wiarygodność. O ile jest to możliwe zapewnijmy sobie obecność sąsiada, lub osoby, której ufamy. Pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy takich osób samych w pomieszczeniach.

W razie jakichkolwiek podejrzeń, należy skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, osobiście lub telefonicznie pod nr 997 lub 112.


NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI
KWP w Rzeszowie
mł. insp. mgr Piotr Kluz